O nas

Wycinki Chlewińskie, które po wiekach stały się Janinowem. To właśnie tutaj, w modrzewiowym dworze, zamieszkali Tadeusz Kończyc, recenzent, krytyk, kierownik literacki i artystyczny teatrów polskich, oraz znakomita aktorka Aldona Jasińska.

Sołectwo obejmuje obszar o powierzchni 236,2831 ha.