Co robić, by uniknąć spotkania z dzikiem?

Szanowni Mieszkańcy, W związku z narastającym problemem związanym z przebywaniem dużej liczby osobników gatunku dzik (Sus scrofa) na terenie gminy Grodzisk Mazowiecki zachęcamy do przestrzegania pewnych zasad. Dzik zasiedla obszary o dużej lesistości, gdzie znajduje pokarm oraz schronienie. Idealnym siedliskiem dla niego są lasy liściaste i lasy mieszane. Dzik jest wszystkożercą. Głównym powodem pojawiania się dzików w mieście jest łatwy dostęp do pożywienia. Karmiony dzik przyzwyczaja się do takiej sytuacji i przekazuje wyuczone postawy swojemu potomstwu. Należy zadbać o to, aby opadłe liście, skoszona trawa, owoce, resztki pożywienia, obierki oraz inne odpady organiczne były kompostowane wyłącznie w zamkniętych ogrodach. W okolicy, gdzie pojawiają się dziki, przydomowe ogrody powinny być zamykane. Zwierzęta te prowadzą nocny tryb życia. Znacznie częściej możemy na niego natknąć się o świcie bądź o zmierzchu. Zagrożenia ze strony dzików: W okolicach ruchliwych dróg oraz na szlakach biegnących przez lasy lub w ich pobliżu dziki są zagrożeniem dla ruchu kołowego i mogą powodować tragiczne w skutkach wypadki; Ranny bądź potrącony przez samochód dzik oraz chroniąca swoje młode locha mogą być agresywne i bardzo niebezpieczne; Dziki wyrządzają spore szkody na gruntach uprawnych, ogródkach działkowych, ogrodach, oraz placach zabaw i skwerach leżących w pobliżu lasów. Zasady prewencji w zakresie pojawiania się dzików: Należy bezwzględnie utrzymywać czystość i porządek na terenach swoich nieruchomości (nieskoszone grunty, w tym nieużytki i łąki, stanowią schronienie dla zwierzyny dziko żyjącej, która może stwarzać zagrożenie i wyrządzać szkody materialne); W żadnym wypadku nie należy wyrzucać odpadów żywnościowych w miejscach do tego nie przeznaczonych (w tym na łąki i nieużytki), gdyż mogą one przyciągać dziko żyjącą zwierzynę, poszukującą łatwej zdobyczy. Sposób postępowania w wypadku spotkania dzików: W wypadku zauważenia dzika, gdy samemu nie zostało się przez niego dostrzeżonym nie wolno wykonywać żadnych gwałtownych ruchów. Należy spokojnie oddalić się z tego miejsca. Jeśli doszło do spotkania, nie wolno dzika niepokoić. Najlepszym wyjściem jest stanie w bezruchu, gdyż ucieczka może sprowokować zwierzę do ataku. W razie nieprzewidzianego kontaktu z dzikami w otwartym terenie, w żadnym wypadku nie wolno się do nich zbliżać! Należy zachowywać się na tyle głośno, aby zwierzę mogło nas wcześnie zauważyć (z natury dzik nie zaatakuje człowieka, jeżeli nie zostanie sprowokowany). W przypadku spotkania z dzikiem w terenie zamkniętym, nie należy zwierzęcia łapać, szczuć na niego psa, ani zapędzać do miejsc, z których nie ma drogi ucieczki W celu przepłoszenia dzika, należy klaskać lub wykonywać szybkie ruchy rękami w miejscu. W żadnym wypadku dzika nie wolno gonić; Nie wolno szczuć dzików psami; psy wyprowadzane winny być na smyczy. Szczególnie po zmroku należy unikać zarośli oraz łąk zlokalizowanych poza obszarem zabudowanym. Dzieci nie powinny samotnie przebywać w rejonach, gdzie pojawiają się dziki. Małe dzieci powinny być zawsze pod opieką dorosłych. Dzik, który sprawia wrażenie oswojonego, nadal pozostaje niebezpiecznym zwierzęciem. Nie wolno więc do niego podchodzić, drażnić, głaskać, karmić. Nie wolno dokarmiać dzików! W sytuacji, gdy dziki pojawią się w bezpośrednim sąsiedztwie budynków mieszkalnych należy niezwłocznie zawiadomić o tym fakcie Straż Miejską w Grodzisku Mazowieckim 986; 22/755-54-31.
Gdy DZIK stanie Ci na drodze pamiętaj: nie podchodź, nie strasz i nie dokarmiaj, nie panikuj, powoli i po cichu się oddal, zachowaj szczególną ostrożność, gdy spotkasz lochę z młodymi, to "dzikie" zwierzę, którego zachowania nie można przewidzieć, dziki nie są agresywne. Atakują, gdy czują się zagrożone, sprowokowane lub są ranne. Nie zachęcaj dzików do przebywania na terenie miasta! Co robić, by uniknąć spotkania z dzikiem? NIE DOKARMIAJ Dokarmiając dziki uczymy je, że w pobliżu naszych domów łatwo zdobyć pokarm, dlatego pojemniki i worki na odpady należy przechowywać na zamkniętej nieruchomości. NIE WYRZUCAJ żywności w miejscach do tego nieprzeznaczonych. ZBIERAJ opadłe owoce i warzywa. Dbaj by trawa była skoszona, a zakrzaczenia i gęste zarośla usunięte. UNIKAJ zarośli i łąk z dala od zabudowań - szczególnie po zmroku. INFORMUJ o miejscach bytowania dzików w mieście. W rejonach bytowania dzików psy należy wyprowadzać na smyczy. Nigdy NIE WOLNO szczuć nimi dzikich zwierząt ZADZWOŃ JEŻELI WIDZISZ DZIKI, które podchodzą zbyt blisko i stanowią zagrożenie: Straż Miejska w Grodzisku Mazowieckim tel. alarmowy 986; 22/755-54-31
Ulotka dotycząca dzików 1 (plik PDF – 2,6 MB) Ulotka dotycząca dzików 2 (plik PDF – 5,3 MB)