Wybory samorządowe 2024 – dowiedz się więcej

Szanowni Państwo, zachęcamy do zapoznania się z informacjami dotyczącymi wyborów samorządowych, które odbędą się 7 kwietnia 2024 r.

Szczególnie zachęcamy wszystkich wyborców do sprawdzenia już teraz swoich danych w Centralnym Rejestrze Wyborców – tu po zalogowaniu do serwisów rządowych gov.pl (poprzez np. Profil Zaufany, aplikację mObywatel, bankowość elektroniczną, czy e-dowód) sprawdzić można czy i gdzie ujęci jesteśmy w spisie wyborców, a także, jeśli potrzebujemy, złożyć wniosek o zmianę.

Należy pamiętać, że wybory samorządowe różną się od innych głosowań powszechnych. W wyborach tych nie można jednorazowo zmienić miejsca głosowania, ani pobrać zaświadczenia o prawie do głosowania.

Aby zmienić komisję wyborczą, w której głosuje się stale, należy zaktualizować swój stały adres w Centralnym Rejestrze Wyborców. Żeby zagłosować w wyborach samorządowych w Grodzisku Mazowieckim, trzeba być osobą stale zamieszkującą na terenie miasta i gminy (osoby zameldowane na terenie gminy tylko na pobyt czasowy nie są ujęte w Centralnym Rejestrze Wyborców, aby zostać ujętym trzeba złożyć stosowany wniosek).

W celu zaktualizowania swojego adresu w Centralnym Rejestrze Wyborców – już teraz należy złożyć wniosek o zameldowanie na pobyt stały albo o ujęcie w stałym obwodzie głosowania (jeśli spełnia się warunki).

W spisach wyborców w wyborach samorządowych znajdą się wyłącznie ci wyborcy, którzy są ujęci w danym obwodzie głosowania na stałe.

Więcej informacji dostępne na stronie: https://bip.grodzisk.pl/m,4852,informacje-dla-wyborcow.html

Wybory samorządowe już 7 kwietnia 2024 – nie czekaj na ostatnią chwilę z aktualizacją adresu!